Ontdek, Creëer, Verbind: Project Design bij Schaersvoorde

Op vrijdag 29 september 2023 organiseerde Drawing to Health samen met Schaersvoorde, Piet Kommers en Grunnconnection een inspirerende Project Design Fair binnen het kader van Erasmusplus. Het doel van dit evenement was om expertise te delen, netwerken te bevorderen en deelnemers te inspireren om effectieve projecten te ontwerpen en uit te voeren binnen het Erasmusplus-programma.

 

Erasmus+

Erasmus+ staat bekend als een belangrijk Europees subsidieprogramma dat zich richt op het bevorderen van samenwerking op het gebied van onderwijs, training, jeugd en sport. Het initiatief om deze beurs te organiseren kwam voort uit de wens om de lokale gemeenschap bewust te maken van de mogelijkheden die Erasmusplus biedt en om de deelnemers te ondersteunen bij het ontwerpen van succesvolle projecten.

 

Organisatoren

De beurs werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Drawing to Health, Schaersvoorde, Piet Kommers en Grunnconnection. Elk van deze organisaties bracht unieke ervaring en expertise in, wat bijdroeg aan het succes van de Project Design Fair. Drawing to Health  bracht een innovatieve benadering naar voren die goed paste bij de bredere doelstellingen van Erasmusplus.

 

Ervaringen en Feedback

Deelnemers reageerden enthousiast op de diversiteit aan presentaties en de mogelijkheid om ervaringen te delen. Veelgenoemde positieve punten waren de praktische toepasbaarheid van de workshops en de waardevolle netwerkmogelijkheden.

 

Resultaten en Toekomstige Stappen

Als resultaat van de beurs zijn verschillende nieuwe samenwerkingen en projectideeën ontstaan. De organisatoren zijn van plan om de opgedane energie en inzichten te gebruiken als springplank voor toekomstige initiatieven binnen het Erasmusplus-kader.

 

 


 

 

 

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *